• ANASAYFA
  • ECZANE REHBERİ
  • ECZANE REHBERİ

ECZANE REHBERİ


1- Dilekçe
2 - Kısa Özgeçmiş
3 - Nüfus Kağıdı Örneği
4 - Yerleşim yeri belgesi
5 - Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı)
6 - İmza Beyannamesi
7 - 5 Adet Fotoğraf14.12.20201-Nakil Dilekçesi

2-ECZANE OLACAK DÜKKAN'IN KROKİSİ (4 ADET) 1/50 ÖLÇEKLİ

(Dükkanıniçten içe bütün ölçüleri ve varsa kolonların ölçüleri)

ECZANE OLACAK DÜKKANIN VAZİYET PLANI (4 ADET ÖLÇEKSİZ)

Krokiler; Mimar veya inşaat mühendisi tarafından çizilmeli ve tastiklenmeli.

KROKİYİ ÇİZEN MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSİN ODASINA KAYITLIOLDUĞUNU BELİRTEN YAZI

(Krokilerde eczane adı , eczacının adı soyadı, açık adresi ,konumu, boyutları,bölümleri gösterilmelidir.)

3-Eczane olarak kullanılacak binanınyapı ruhsat belgesiveyayapı kullanım izin belgesi yada bağlı bulunduğu belediye tarafındandükkan veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi yazı

4-İnşaat proje fotokopisi (Yapı ruhsatı almak için Belediye’den onaylı)

5-Eczane olacak dükkan kiralık ise kira kontratı ve Tapu fotokopisi (Noter Tastikli)

6-Eczane olacak dükkan kendisine ait ise Tapu fotokopisi. (Noter Tastikli)

7-Eczane olacak dükkanı kiraya verecek kişi dükkan sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesi

8-İmza Beyannamesi

9-Eczane olacak yerin su ve elektrik makbuzlarının asılları

10-Eski ruhsatın fotokopisi

11-Eczane olacak dükkanın farklı açılardan çekilmiş 3 adet yakın, 3 adet uzak planfotoğrafları (fotoğraflarda eczane olacak dükkan ve binanın tamamı net bir şekildegörülebilir olmalı)

KROKİLERİN ARKASINA YAZILACAK YAZI

Ecz ……………. ……………..İl Merkezi ………………. adresinde …………….. ismindeki Eczanesini ……………….. İlçesi ve aynı isim altında …………………… adresine nakledeceğinden, yapılan tetkik ve incelemede durumunun 6197 sayılı yasa ve ona bağlı olarak çıkarılmış 13 Ekim 1992 tarihinde yürürlüğe giren Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki yönetmelik, 6308 sayılı yasa ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı resmi gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki yönetmelik hükmüne uygun olduğu anlaşılmıştır. …./…../………14.12.20201 - Kapanış dilekçesi
2 - Sağlık Müdürlüğünden alınan kapanış tutanağı
3 - Eczane ruhsat fotokopisi14.12.20201-Ecza Deposunun faaliyetini, ortaklarını ve imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

2-Ecza Deposu imza yetkilisinin Eczacıyı mesul müdür atadığına dair dilekçe

3-Eczacı mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe

4-Mesul Müdürlük görevi yapacak eczacı daha önce bir iş yerinde çalışmış ise, ayrıldığına dair yazı14.12.2020